Sten och bergspräckning SIMPLEX

SIMPLEX är en snabb och effektiv spräckmetod.

Vi kan snabbt hjälpa dig med spräckning av sten eller berg utanför detaljplan. 

Kontakta oss för mer information.